Ponticulus

Magnus Spångs ruta på nätet

Månad: augusti 2017

Jag tror… del 5 – Bibeln i kortkort

Bibeln börjar med att Gud skapar allting. Och om detta allting sägs det att det var gott. Utom människan. Efter att Gud skapat människan sägs det att det var mycket gott. Det sägs också att människan skapades till att vara Guds avbild.

Läs mer

Jag tror… del 4 – Guds trofasthet

Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Inte dagens moderna grekiska utan en 2000 år gammal version som idag kallas för koiné-grekiska. Ordet för tro är som jag skrev tidigare pistis och betyder ungefär lita på, hålla fast vid.

Läs mer

Jag tror… del 3 – Pistis

Att tro på Gud. Ibland reduceras orden till att betyda jag tror att Gud finns.

Läs mer

Jag tror… del 2 – Intro 2

En japansk trädgård. En liten damm med många grönskande träd runt omkring. En liten stenbro utan räcke men med två valv går över dammen.

Fast särskilt strukturerat blir det inte. Pusselbitar snarare. Ibland i ena hörnet, ibland de konstiga rosa bitarna.

Läs mer

Jag tror… del 1 – Intro

En bro går över ett stilla vattendrag som flyter genom en gles skog. solen skiner mellan grenarna och ger ett "förtrollat"sken. Bron är välvd nästan till en halvcirkel och speglat sig i vattnet. Räcket är av metall och har ett vackert mönster. Tänk fantasy.

Det är med tron på Gud som med alla andra relationer. Den förändras över tid.

Just nu upplever jag ett behov av att på något sätt avlägga en lägesbeskrivning, att min egen skull försöka sätta ord på var jag befinner mig, hur jag tänker och vad jag tror, att försöka strukturera och sammanfatta.

Läs mer

Alla är älskade och önskade

Tre stockar bildar en liten bro över en bäck. Några andra stockar bildar ett räcke.

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Predikan i Svallidens missionskyrka den 20:e augusti 2017.

Läs mer

Hello world!

En tre meter lång träbro över en liten liten bäck. Omgivningen är prunkande grön och bron har ett vackert räcke.

En blogg till? Ska det verkligen behövas?

Kanske inte för läsaren, men för mig. En plats att låta tankar och funderingar få lite extra utrymme. Man läser alltså på egen risk. Och man får mer än gärna kommentera eller ställa frågor.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén