Syftet med Bibeln är att få människor att upptäcka och bli förälskade i Jesus.