En stenbro över en stilla flod. Bron är en valvbåge och speglar sig i vatten till en ellips. Hela bilden går i grönt och andas stillhet och skönhet.Bibeln är berättelsen om hur Gud tar tillbaka det som alltid varit Guds. Berättad av Guds barn.