Guds Ord är ofelbart, fullkomligt, evigt, livgivande

och hans namn är Jesus!