Jesus svarar ofta på frågor genom att ställa frågor tillbaka.

Kan det vara så att brottas med frågor utan tvärsäkra svar är nödvändigt för en fördjupad tro?