Gud är som Jesus.

Gud har alltid varit som Jesus.

Gud kommer alltid att vara som Jesus.