Svart-vit bild. En åker där det just nu inte växer något. Framför en antydan till en grusväg. Bakom ett stängsel och en kulle. Över kanten på åkern går en liten bro av bräder. Bron är i markhöjd och saknar räcke. Allting känns ödsligt.

Efter lite försiktigt inledande är det dags för inventering. Vilka är frågorna?

 

Får man fråga vad som helst?

Är det klokt att fråga vad som helst?

Är Gud så våldsam, hämdlysten och långsint som det ibland skildras i Bibeln?

Vad är grejen med Bibeln? Kan en så gammal bok vara viktig?

Finns det ett hopp för världen?

Är det viktigt vad mant tror?

Är det viktigt med kyrkan?

Finns helvetet?

Vad är meningen med livet?

Vad ska jag göra med mörkret i mitt hjärta?

Vad ska jag göra med såren och smärtan i min själ?

 

osv mm etc odyl

 

Svart-vit bil på Albert Einstein med en pipa i handen sittande vid ett bord med blicken i fjärran. Ett citat skrivet i övre högra hörnet. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.

Och en låt också…