En tre meter lång träbro över en liten liten bäck. Omgivningen är prunkande grön och bron har ett vackert räcke.

En blogg till? Ska det verkligen behövas?

Kanske inte för läsaren, men för mig. En plats att låta tankar och funderingar få lite extra utrymme. Man läser alltså på egen risk. Och man får mer än gärna kommentera eller ställa frågor.